Problem att få lån?

Det är inte alltid lätt att få igenom ett lån hos någon långivare. Har du problem att få lån så kan denna artikel från oss på OK’a.nu möjligtvis vara till stor hjälp. Att du som låntagare nekas ett lån kan bero på en rad olika omständigheter. Oftast är det upptill dig att du inte får ditt lån godkänt. Handlingar i historien som lett till att dina ekonomiska förutsättningar kraftigt reducerats.

Lånekraven hos varje bank eller andra kreditinstitut ter sig på väldigt olika sätt. Därför är det av största vikt att jämföra olika låntagare och ställa dessa gentemot varandra för att få en klar överblick på låneläget ligger till. Nedan ska vi i denna artikel lista olika anledningar till varför det kan vara svårt att få till ett lån hos banker eller andra kreditinstitut.

Problem att få lån ? Anledningar till att du nekas lån

Betalningsanmärkning – Generellt är det väldigt svårt att få till ett lån med betalningsanmärkningar hos en låntagare. En betalningsanmärkning är ingenting som ligger i statliga Kronofogdens händer utan är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag. En anteckning som berättar att en låntagare till exempel inte har skött sina betalningar eller överskridit bankkontot bland mycket annat.Problem att få lån

Alla långivare har en stort register med information om privatpersoner och företag. Där registreras uppgifter om exempelvis inkomster, fastigheter och såklart eventuella betalningsanmärkningar. Fall du bland annat inte sköter att betala dina skatter, underhåll eller TV-avgifter så delger Kronofogden dessa uppgifter till kreditupplysningsföretagen och du förläggs med en betalningsanmärkning.

Vissa banker och kreditinstitut kan bevilja lån trots betalningsanmärkning. I många fall beror det på själva omständigheten till hur betalningsanmärkningen uppkom. Därför är det väldigt viktigt att undersöka villkoren hos långivarna.

Omständigheter kring dålig ekonomi – Det kan vara en rad olika omständigheter kring din ekonomi som avgör fall ditt lån blir beviljat eller ej. Att ha låg inkomst kan vara ett stort problem när det kommer till att få ett lån beviljat. Allt som oftast för att din inkomst helt enkelt är för låg. Eller för att du saknar fast anställning och kanske bara är timanställd eller vikarie. Men det kan även bero på andra anledningar till att din ekonomi är dålig. Som exempelvis en plötslig uppsägning, sjukdom som lett till sjukskrivning eller alldeles för dyr skilsmässa bland annat.

Har du till exempel även missat betala räntor och amorteringar på andra lån så påverkar det i högsta grad negativt din chans till få ett lån beviljat. Att ha skulder eller ett skuldsaldo hos Kronofogden är med andra ett stort hinder för att få ett lån beviljat.

Kreditupplysningar – En negativ aspekt med att undersöka villkoren hos många olika kreditinstitut och ansöker om lån hos flera är det görs många kreditupplysningar eller UC på dig. Många kreditupplysningar kan innebära att banker och andra långivare säger blankt nej. Mycket på grund av oron över att det innebär att tidigare banker eller låneinstitut tackat nej till din låneansökan. Men detta behöver inte innebära någon slags garanti att du inte erbjuds ett lån. Även här är det viktigt att prata med långivaren och förklara läget fall du ansökt om flera kreditförfrågningar och så vidare.

Övriga omständigheter – Olika grupper som oftast har svårare att beviljas lån är bland annat egna företagare, nyinflyttade samt pensionärer. Egna företagare brukar i regel nekas när företaget är nystartat eller fall du som ägare inte lyfter så jättehög lön eller kanske ingen lön alls. Vilket är det enda som syns i deklarationen. Då är det viktigt att förklara omständigheterna för banken eller andra kreditinstitut och påvisa att du faktiskt har en stadig ekonomi eller kan pantsätta företaget.

Övriga grupper som kan ha problem att få lån

Nyinflyttade i Sverige är en annan grupp som i regel har svårt att beviljas lån. Allt som oftast brukar en stadigvarande inkomst i landet på minst 1 år vara ett krav. Eller att åtminstone bott i Sverige i minst ett år. Och då på en egen adress med ditt namn på dörren och inte inneboende.

Pensionärer är ytterligare en svag målgrupp när det kommer till få sina lån beviljade. Detta beror på att många banker blir avskräckta över privatpersonens pension och bedömer att den inte räcker till för att täcka kostnaden för räntor och amorteringar.Problem att få lån

Däremot finns det en rad banker och låneinstitut som kan bevilja lån trots dessa olika anledningar. Det gäller att göra grundlig koll hos olika långivare. Och prata med dessa och förklara läget och påvisa hur ditt ekonomiska läge ligger till och vice versa.